Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Dịch vụ mua view sub youtube

mua view sub youtube
https://chaynhanh.com/ >> việt nam
https://www.qqtube.com/ > thằng này mắc nhất nhưng mình test rồi ok
http://smmlite.com/ > livestream 1.75 usd/1000
https://justanotherpanel.com/
https://www.tubeboost.net/buy-youtube-views/
https://instant-fans.com/
https://centercb.org/ > livesteam > 2.5 usd/1000
https://1kview.com/ >> người truy cập nhìu > sp https://www.facebook.com/namkyo.mkt

website | Tên của dịch vụ làm việc | tốc độ xem thử nghiệm | giá mỗi 1.000 | thử nghiệm tỷ lệ rơi
- ytbot (chấm) com | "Lượt xem Youtube (Liên quan đến Niche / Duy trì)" | 400-600 mỗi ngày | 3,00 $ | khoảng 20%
- justanotherpanel (chấm) com | "Lượt xem Youtube [100K] [HR] [SLOW] [REAL] [R∞]" | 200-400 mỗi ngày | 1,00 đô la | Trên thực tế không giảm lượt xem
- dịch vụ amp-smm (dot) | Lượt xem trên Youtube [10K] [LIÊN QUAN NICHE] [CHO NGÂN HÀNG] | 100-300 mỗi ngày | 1,19 $ | khoảng 60%
- Instantpanel (chấm) net | Lượt xem Youtube [100K] [HR] [SLOW] [REAL] [R∞] | 150-200 mỗi ngày | 2,00 $ | khoảng 80-90%
----------------
mua bán kênh youtube
https://www.epicnpc.com/forums/youtube-accounts.585/
https://www.playerup.com/accounts/youtubeaccount/
----------------
giọng đọc video youtube , đừng lạm dụng vì sẽ trùng lặp nội dung vì nhìu người sd giọng đọc này
https://notevibes.com/

https://www.facebook.com/groups/605691263538069/?fref=nf L phan mem nuôi acc fb free

1 nhận xét: