Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Tuyển tập code lách Âm thanh và Hình ảnh thu nhỏ chất lượng

Video đầu vào đổi tên thành video.mp4 và đưa vào thư mục bin.
Code có cắt 8s đầu Video.
Chạy file ff-prompt.exe để bắt đầu render
download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét