Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Tìm pass wifi khi máy tính đã từng đăng nhập

vào cmd gỏ:
netsh wlan show profile "CAFE THIEN THAI" key=clear
trong đó : CAFE THIEN THAI là tên wifi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét