Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Mẹo khi mua kênh youtube

http://www.spam.tm/


huong dan mua view tren
+1 : https://www.youtube.com/watch?v=Gp5AIFUSmQ0
+ 2 : qqtube.com
+3 : https://hitleap.com/by/moinguoi1noi8
+ 4 : https://www.ytmonster.net/r/moinguoi1noi2
+5 : cai view + like + sub : http://ytbviewer.wefuny.com/

Web trao đổi thời gian xem video : https://www.youtubepartner.net/view
Web trao đổi sub : https://luomlua.com/
Tăng view trên máy tính / vps :
+ Web proxy : https://4khouryoutube.blogspot.com/
+ Tools download tăng traffic : https://2pink.org/dang-ky?ref=34983
+ Seoickick : https://seoiclick.com/download.html


Tạo vps > dùng autoclick vào playlist của bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét