Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Hướng dẫn kiếm 4000 giờ youtube bằng TƯƠNG TÁC VIDEO

1.https://www.youtubepartner.net/
2.Sao chép địa chỉ danh sách phát 
3.Tương tác

Trong vòng 1h bạn có thể tương tác video với 10 người ( 10 người đó cũng xem video của bạn )
=> bạn được 10h xem video đó trong vòng 1 tiếng

vậy nếu tương tác 24 giờ sẽ được 24x10=240 tiếng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét