Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Cách đạt 4000 giờ xem youtube bằng Web Proxy

https://4khouryoutube.blogspot.com/

Web Proxy là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các máy khách
Lợi dùng điều đó , thay vì sử dụng vps thì chúng ta dùng trực tiếp nhờ website trung gian truy cập vào video youtube


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét