Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Auto click : macro-recorder

download 

Bạn sẽ tạo 1 tools auto cho riêng mỗi công việc
Tự độngClick chuột bất kì vị trí nào ( những vị trí này phải cố định )

crack


Username : Pirate
Serial : C73epCeOI8Gc+GPy6jxnE+WVzbsGwmDmdXyzlBXBtikKvobSFI69Uf7+

Username : Pir@te
Serial : OdNgZj4mRzC5EjKhZkPrHkHpsw56BtmXsslBqVP/IBcCnQ5N484cVP7+

Username : Pir@teCity
Serial : AIg0E0PVyqHOALZYjzajQNeDCPNp4qGfl38MPOXpsf0HRIHIntitDf7+

Username : PirateCity
Serial : HCJe5GXENzXHgISTgCQ29Os60RYmba4IkB4QUzGzLfG405i/oiaui/7+

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét