Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Phương Pháp Quăng Chày - kymljnk


Đây là phương pháp học tập để đạt được kỉ năng :
-Phương pháp quăng chày : thâu tóm kiến thức
-Lý thuyết cây : Rèn luyện chuyên môn

 

1 nhận xét: