Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Dạy Con Làm Giàu - kyosaky


Đây là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu ( tài sản - tiêu sản )
Người nghèo xem 1 căn nhà là tài sản ( thật ra nó là tiêu sản : tốn chi phí - điện , nước , thuế ,phí bảo dưởng ,...)
Trong khi đó người giàu biến nó tài tài sản ( tài sản : tạo thu nhập - cho thuê )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét