Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Các Phương Pháp TƯ DUY - kymljnk


Tư duy 1 vấn đề với nhiều hướng khác nhau
Nếu bạn chỉ nhìn phiến diện 1 bài toán thì khả năng bạn giải được rất thấp , còn các dạng toán bạn đã thành tạo thì khả năng giải được càng cao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét